Organizers and Committees

The symposium is hosted by Japanese Peptide Society
under the Auspices of Liaison Committee of International Peptide Societies:

American Peptide Society
Australian Peptide Association
Chinese Peptide Community
European Peptide Society
Indian Peptide Society
Korean Peptide Protein Society
Peptides and Proteins Society of Singapore
Japanese Peptide Society


International Organizing Committee

Chairs

Shiroh Futaki (Japan)
Katsumi Matsuzaki (Japan)

Kenichi Akaji (Japan)
Saburo Aimoto (Japan)
Padmanabhan Balaram (India)
Annette G. Beck-Sickinger (Germany)
Philip Dawson (U.S.A)
Ferenc Hudecz (Hungary)
Hisakazu Mihara (Japan)
Yoshiharu Minamitake (Japan)
Yan-Mei Li (China)
Joel P. Schneider (U.S.A)
Hiroaki Suga (Japan)
James P. Tam (Singapore)
Jaehoon Yu (Korea)
John D. Wade (Australia)


International Program Committee

Burkhard Bechinger Annette G. Beck-Sickinger Fabienne Burlina
Gong Chen Richard Cheng Yoshiro Chuman
Philip Dawson Yosuke Demizu Richard D. DiMarch
Takayuki Doi Ikuo Fujii Koichi Fukase
Shiroh Futaki Ernest Giralt Gilles Guichard
Christian Hackenberger Itaru Hamachi Yoshio Hayashi
Hironobu Hojo Yangmee Kim Shohei Koide
Takaki Koide Hee-Seung Lee Xuechen Li
Hyun-Suk Lim Lei Liu Kazunori Matsuura
Katsumi Matsuzaki Hidehito Mukai Yoshitaka Nagai
Ikuhiko Nakase Yuji Nishiuchi Motoyoshi Nomizu
Takeru Nose James S. Nowick Hiroaki Ohno
Shinya Oishi James G. Omichinski Shin Ono
Akira Otaka E. James Petersson Sandrine Sagan
Kazuyasu Sakaguchi Kazuyasu Sakaguchi Joel Schneider
Norbert Sewald Akira Shigenaga Youhei Sohma
Hiroaki Suga Toshihide Takeuchi Hirokazu Tamamura
Masakazu Tanaka Motonari Uesugi John Wade
Jaehoon Yu

Local Organizing Committee

Yosuke Demizu Nobutaka Fujii Yukari Fujimoto
Yuki Goto Koushi Hidaka Yuji Hidaka
Yoshiaki Hirano Keiko Hojo Kentaro Hozumi
Shinsuke Inuki Yuji Ito Kenji Kangawa
Fumihiko Katagiri Toru Kawakami Kenichi Kawano
Shunsaku Kimura Kazuya Kobayashi Chie Kojima
Hiroyuki Konno Kumiko Kumagaye Naohiro Kuriyama
Iori Maeda Hisanori Matsui Ayami Matsushima
Hiroyuki Minakata Naoto Minamino Masahiro Miyashita
Mamoru Mizuno Hiroki Moriwaki Kazuma Murakami
Koji Nagata Kozo Nakamura Ikuhiko Nakase
Tetsuo Narumi Takuro Niidome Wataru Nomura
Takeru Nose Kosaku Ohinata Shinya Oishi
Shin Ono Satomi Onoue Seiji Sakamoto
Takeshi Sato Akira Shigenaga Youhei Sohma
Tsuyoshi Takahashi Toshifumi Takao Atsuhiko Taniguchi
Kin-ya Tomizaki Yuko Tsuda Takashi Tsuji
Hiroshi Tsutsumi Kenji Usui Yoshiaki Yano
Masahito Yoshida

Scientific Advisory Board

Yoshiaki Kiso
Tadashi Teshima
Yasuyuki Shimohigashi